Ciljevi kolegija:

- teorijski i praktično, putem simulacije i postupaka mikronastave, osposobiti studente za praktično izvođenje nastave Povijesti glazbe i Glazbenih oblika (glazbena škola) i nastave Glazbene umjetnosti (gimnazija)

- upoznati studente s aktualnim dokumentima kojima se regulira nastava gore navedenih predmeta (plan i program, kurikulum) 

- upoznati studente sa značajnim obrazovno-političkim dokumentima koji reguliraju sustav odgoja i obrazovanja

- osposobiti studente za povezivanje znanja iz opće didaktike te psihologije odgoja i obrazovanja te specifičnu primjenu stečenih znanja u okviru problematike muzikoloških predmeta/sadržaja


Od pojave filma postaju razvidni i pomaci koji su mu otvorili put: s jedne strane estetički i medijski koraci u vizualnoj sferi, s druge strane oni u zvučnoj i glazbenoj. Devetnaestostoljetna “programna glazba” razmatrat će se u okviru ovoga kolegija kao jedan od takvih pomaka. Istraživat će se njezine osnove i njezine poetike s obzirom na odnose prema riječi i slici.


Svakomu zvučanju ne pridaje se status glazbe. No gdje je granica glazbe i što ostaje s onu stranu? Onomu što se pri takvim razgraničenjima zbiva posvećeni su termini ovoga kolegija. Razmatrat će se zvuk u raznim umjetnostima, kao i područje “umjetnosti zvučanja” (sound art). Predstavit će se njihove genealogije, vrste i pojedinačne umjetničke poetike. 


Kolegij se sastoji iz dva dijela: seminara i vježbi. Na seminaru će biti riječi o određenju muzikologije, o njezinu zasnivanju, metodama, izvorima, istraživačkim postupcima, paradigmama, institucijama i etici znanstvenog istraživanja. Vježbe se pak sastoje iz niza zadataka na koje valja odgovoriti u pismenom obliku. 


Kolegij komorna glazba (svi odsjeci i nastavnici Komorne glazbe)