Usvajanje osnovnih pojmova i klasifikacije medijskih oblika i sustava uz razumijevanje njihove uloge u suvremenom društvu. Poseban naglasak se stavlja na analizu načina i oblika komunikaciju u sustavima digitalnih mreža uz razumijevanje načina na koji se pojedinci predstavljaju u digitalnom okolišu te načina na koji se osobni podaci koriste za kreiranje političkih kampanja i lažnih vijesti.

Nekontrolirano iskorištavanje obnovljivih i neobnovljivih resursa posebice u doba industrijalizacije i urbanizacije izazvalo je brojne ekološke probleme čije gomilanje dovodi do globalne ekološke krize.
Kolegij se bavi sociološkim interpretacijama međusobnog utjecaja između društva, prirodnog i kulturnog okoliša korištenjem koncepata rasta, razvoja, ekološke svijesti i održivog razvoja. Poseban naglasak je dan na stanje urbanog i ruralnog okoliša u Hrvatskoj, kao i na negativni utjecaj intenzivnog turističkog razvoja na prirodni i kulturni okoliš. U završnom dijelu kolegija obrađuje se važnost lokalnih zajednica i ekoloških pokreta u odgovornom gospodarenju okolišem.Na seminarskoj nastavi studenti/ce mogu odabrati sami temu vezanu za probleme okoliša u vlastitoj lokalnoj zajednici ili odabrati temu iz ponuđene literature.

Objašnjenje demografije, demografskih teorija, temeljnih demografskih pojmova i suvremenih demografskih trendova u svijetu i u Hrvatskoj:

* razvoj i razmještaj stanovništva svijeta

* opće kretanje stanovništva

* prirodno kretanje stanovništva (natalitet, mrotalitet, fertilitet)

* migracije

* strukture stanovništva

* starenje stanovništva