Kolegij se na temelju klasičnih i suvremenijih teorijskih i empirijskih pristupa bavi hrvatskim društvom. U prvome dijelu kolegija studentice i studenti će se upoznati s korpusom klasične hrvatske sociološke misli, a u drugome će biti predstavljeni različiti aktualni problemi hrvatskog društva, od procesa modernizacije, preko razumijevanja različitih aspekata nejednakosti do pitanja prostornih dimenzija razvoja i politike.
Posljednji dio kolegija bit će posvećen analizi konkretne tematike vezane uz hrvatsko društvo u dogovoru s interesima upisanih u kolegij.