Cilj predmeta je osposobiti studente da povezuju znanja i vještine u korištenju obrazovnih informacijskih izvora i sustava s potrebama korisnika informacija, upoznaju terminologiju u području i usvajaju temeljna edukacijska umijeća da bi mogli primijeniti informacijske tehnologije u aktivnostima koje informacijske ustanove provode u okviru svoje obrazovne uloge.

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama oblikovanja i mogućnosti korištenja različitih medija (film, zvuk, fotografija, grafika...). Studenti se upoznaju s tehnologijama, izražajnim sredstvima, terminologijom i standardima različitih medija, upoznaju se s pojedinim značajnim medijskim djelima, autorima te digitalnim repozitorijima medijskih sadržaja. Stječu vještine i znanja potrebne za kreiranje djela u različitim digitalnim medijima.