Kolegij upoznaje studente s historijsko-geografskim konceptom koji u središte promatranja postavlja međuodnos povijesnih događanja i geografskih elemenata. Dakle, pojašnjavaju se prostorno-vremenska zbivanja i njihov utjecaj na organizaciju i preobrazbu prostora i ljudskog društva. Na taj način predmet proučavanja su interaktivne veze između društva i (povijesnog i geografskog ) prostora. Polazeći od uzajamnog odnosa čovjeka i prostora, ali i kulturno-civilizacijskih dodira i prožimanja  objašnjavaju se pojedine promjene koje su nastale tijekom prošlosti na Zemljinoj površini te značaj prirodnogeografskih uvjeta za razvoj i formiranje društvenih odnosa.