Kolegij obuhvaća uvodne teme i osnovne sadržaje iz područja razvojne psihologije, koji su nužni za razumijevanje sadržaja ostalih kolegija iz ovoga područja. Opisuje i objašnjava određenje, ciljeve, osnovne pojmove i ključna pitanja razvojne psihologije; povijest i filozofske korijene razvojne psihologije; periodizaciju razvoja i osnovne zakonitosti razvoja. Nadalje, opisuje, razmatra i uspoređuje osnovne pristupe razvoju (psihodinamski, bihevioristički, kognitivistički, ekološki, etološki), razvojne teorije u okviru tih pristupa (Freud, Erikson, teorije učenja, Piaget, Vigotski, Bronfenbrenner) te metode i etička načela istraživanja razvoja. Kolegij se bavi i utjecajem nasljeđa i okoline te njihove interakcije na razvoj.