Kolegij obuhvaća teme iz područja psihologije starenja i starijih osoba: osnovni pojmovi psihologije starenja, teorije starenja, metodološki problemi i metode istraživanja u starijoj populaciji. Nadalje, bavi se pitanjem demografskog starenja. Opisuje i razmatra biološko starenje, tjelesne promjene i zdravlje u starijoj dobi, zatim promjene u kognitivnim funkcijama u starijoj dobi (percepciji, pažnji, pamćenju, inteligenciji), razvoj ličnosti (smisao života i mudrost) te socioemocionalni razvoj u starijoj dobi i promjene u socijalnim odnosima. Unutar kolegija se razmatra i prilagodba na umirovljenje, mentalno zdravlje i kvaliteta života u starijoj dobi, oblici skrbi za starije osobe te suočavanje sa smrću i tugovanje nakon gubitka bliskih osoba.