Kolegij Njemačke jezične vježbe III bavi se gramatičkim strukturama s naglaskom na glagolskim vremenima, glagolskim načinima, te glagolskim stanjima na temelju odabranih pisanih i slušnih tekstova, te brojnih gramatičkih vježbi iz navedene obvezne i dodatne literature. U ovom se kolegiju razvijaju sve vještine: čitanje, slušanje, pisanje i govorenje na temelju relevantnih tema iz udžbenika Begegnungen B1+ u kombinaciji sa raznim vježbama, vokabularom i izražajnim sredstvima.