Na ovome se kolegiju sustavno razvija i uvježbava prevođenje njemačkih i hrvatskih tekstova iz područja prirodnih znanosti: fizike, kemije, matematike, informatike, meteorologije,  geoznanosti, astronomije, biologije, ekologije i medicine na temelju tekstova, te emisija i video-filmova, koji obrađuju prirodoznanstvene teme. Osim pismenog i usmenog prevođenja sa njemačkog na hrvatski i obratno, studenti i studentice zajednički izrađuju glosar na Merlinu, čime se  dodatno postiže proširenje vokabulara, te ostvaruje međusobna suradnja na kolegiju. Svaki student, odnosno studentica  uz svaku temu izrađuje svoj vlastiti glosar u kojem se navodi pojašnjenje pojma na njemačkom jeziku, prijevod, te izvor iz kojega potječe pojašnjenje.