Cilj je kolegija upoznati studenta sa osnovnim načelima, konceptima i metodama upravljanja proizvodnjom i uslužnom proizvodnjom te kroz vježbe i studije slučaja pripremiti studente za praktičnu primjenu navedenih načela.


•Cilj je kolegija upoznati studenta sa osnovnim načelima, konceptima i metodama upravljanja proizvodnjom i uslužnom proizvodnjom te kroz vježbe i studije slučaja pripremiti studente za praktičnu primjenu navedenih načela.

Ciljevi kolegija

 

Osposobljavanje studenata za razumijevanje suvremene ekonomike poduzetništva u uvjetima globalizacijskih trendova, a na temelju poznavanja poslovne teorije, analize i politike gospodarskih subjekata, te isto tako stječu posebnu vještinu primjene stečenih teorijskih znanja u provedbi poduzetničkih aktivnosti.