Studenti koji pohađaju ovaj kolegij stječu opća teorijska znanja o poduzetništvu i razvoju poduzetništva kao i uzročno posljedičnim vezama među pojavama na tržištu u prostoru i vremenu kroz razumijevanje pojmova ponude i potražnje, troškova, cikličog kretanja gospodarstva, štednje i investicija te isto tako stječu posebnu vještinu primjene stečenih teorijskih uznanja u provedbi poduzetničkih aktivnosti.