Ciljevi predmeta

Kolegij je usmjeren na razvijanje općih i specifičnih kompetencija važnih za poznavanje temelja glazbene umjetnosti. Cilj kolegija je upoznati studente sa različitim glazbenim stilovima, žanrovima i oblicima u okviru pripadajućeg povijesnog, kulturnog i društvenog konteksta. Ultimativni je cilj kolegija bolje razumijevanje i primjena spoznaja o glazbenim fenomenima u glazbenom teatru, tradicionalnoj kazališnoj predstavi te suvremenom kazalištu.

Korespondentnost i korelativnost programa

Program kolegija je zbog svojih odgojno-obrazovnih odrednica povezan sa ostalim kolegijima na dodiplomskom studiju Gluma i mediji, a organiziran je u okviru dva tematska bloka: elementi glazbe (organizacija zvuka, glazbena tekstura, ritam, melodija, harmonija, glazbeni slog i glazbeni oblici) te glazbeni stilovi (srednji vijek i renesansa, barok, klasicizam, romantizam, impresionizam i pluralizam stilova u 20 st.).

Sadržaj predmeta

Sadržaj kolegija pruža uvid u fenomen glazbe kroz spoznaje o specifičnostima glazbenih stilova, žanrova i koncepata o glazbi. U cilju što boljeg razumijevanja temeljnih glazbenih pojmova i elemenata glazbe kao što su ritam, harmonija ili glazbeni slog, kolegij uključuje aktivno slušanje i analizu glazbenih primjera različitih stilskih razdoblja u povijesti glazbe. Osim primjera tzv. zapadne klasične glazbe, primjeri uključuju i glazbe svijeta kako bi studenti razumijeli na koji način i zašto glazbeni fenomeni, zvukovi i koncepti uvijek proizlaze i odražavaju specifično okruženje i društveni i kulturni kontekst u kojem nastaju.