Razmatranjem problemskih tema i analizom povijesnih izvora studenti će nadograditi znanje iz područja antičke umjetnosti te razviti sposobnosti analize i diskusije o umjetničkim djelima. Cilj je upoznati studente sa slojevitošću povijesno-umjetničke interpretacije kroz mitološke teme, ikonografiju pojedinih spomenika kroz analizu umjetničkih djela. Sveobuhvatni pristup pojedinim temama čini ovaj kolegij zanimljivim i za studente drugih sastavnica.