Cilj je predmeta omogućiti studentima stjecanje teorijskih i praktičnih spoznaja na temelju kojih će moći percipirati ilustraciju u digitalnom okruženju. Osposobiti ih da putem specifičnih alata suvereno kreiraju i optimiziraju digitalne slike fizički nastale ilustracije. Omogućiti im stjecanje iskustva i produbljivanje spoznaja kroz učestalo predstavljanje, zajedničko analiziranje, kompariranje te valoriziranje nastalog rada prema projektnom zadatku. Razvijati kapacitet samostalnog i timskog rada.

Studenti će se tijekom semestra upoznati sa primjenom različitih suvremenih grafičkih tehnika u području suvremene ilustracije. 
Cilj navedenog je stjecanje vještina i razvijanje osobnog likovnog vizualnog izraza. Studenti će napraviti projekt koji obuhvaća proces pripreme skica, razrade, analize, primjene različitih suvremenih digitalnih grafičkih tehnika, usvajanje i objašnavanje terminologije, definiranje i demonstriranje suvremenih grafičkih tehnika te prezentiranje završenog projekta.
Studenti usvajaju i primjenjuju sposobnosti analiziranja medija grafike te odabira i korištenja pojedinih tehnika prema osobnom umjetničkom afinitetu.
Završeni projekt studenti će prezentirati na godišnjoj izložbi studentskih radova u prostorima AUKOSa.