Za probu, čisto da vidimo da li funkcionira...

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Svrha i cilj: Svrha ovog modula je usvojanje najnovijih znanja i vještina suvremene tehnologije proizvodnje mlijeka i mesa goveda. Za uspješno svladavanje modula, student treba kritički razmatrati proizvodnju u određenim okolnostima, te stručnim odlukama utjecati na istu u pogledu njene isplativosti i ekonomske održivosti. Cilj je osposobiti studenta za navedene izazove u pogledu problematike uzgoja i držanja goveda.

Svrha i cilj: 

Poslovni strani jezik: engleski (PSJE, 7380) — Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika

Svrha kolegija na Diplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.


Razvijati i očuvati temeljne prirodne proizvodne činitelje prioritet je svake razvijene zemlje. Ovo je posebno značajno u razdoblju razvoja konkurentnost što podrazumijeva primjenu razvijenih tehnologija, tehničkih postupaka, informatičkih, informacijskih, komunikacijskih dostignuća, odnosno nastanak brojnih promjena koje poljoprivredna proizvodnja sporije prati nego ostale gospodarske djelatnosti.

Svrha je ovog modula pridonijeti novim spoznajama i razviti sposobnosti nositelja poduzetništva u poljoprivredi čime se jača proizvodna, poslovna i gospodarska aktivnosti poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti, ali i ostalih subjekata koji su povezani s poljoprivredom na izravan ili neizravan način.

Ciljevi modula su logično i primjenjivo omogućiti stjecanje znanja o značenju poduzetničkog agromenadžmenta, inovacijskog poduzetništva, sposobnosti u primjeni strategija i taktika poduzetništva u upravljanju proizvodnjom i resursima, neizvjesnošću i rizikom u poljoprivredi, ljudskim potencijalima i vještina u razvoju tržišne ekonomije poljoprivrednih gospodarstava.

Zadaci rada na modulu bit će koncentrirani na stjecanje spoznaja iz područja poduzetničkog menadžmenta kojima se ostvaruje pretpostavka za buduće kvalitetno djelovanje u konkretnim i praktičnim uvjetima znanstveno-tehnoloških promjena i razvoja suvremenog tržišta.


Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća i cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje. Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u suvremenom uzgoju cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća i cvijeća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te pravilnom tehnologijom uzgoja osigurati dobru kvalitetu ploda povrća i cvijet


Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća i cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje. Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u suvremenom uzgoju cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća i cvijeća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te pravilnom tehnologijom uzgoja osigurati dobru kvalitetu ploda povrća i cvijet


Cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća u staklenicima, plastenicima i na polju, te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te odabrati tržište proizvoda

Cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća u staklenicima, plastenicima i na polju, te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te odabrati tržište proizvoda

U prvoj tematskoj cjelini modula FMI se studenti upoznaju s temeljnim odrednicama fiziologije biljaka odnosno njihove ishrane mineralnim hranivima. Konkretno, studenti se trebaju upoznati s principima usvajanja hraniva iz životne sredine biljaka, s načinima transporta hraniva na subcelularnoj razini i na razini cijele biljke, te s varijantama izlaska pojedinih hraniva iz biljke u vanjsku sredinu. Također, svi elementi ishrane biljaka su podijeljeni prema različitim kriterijima u skupine, te se studenti upoznaju s najvažnijim svojstvima i međusobnim odnosima pojedinih kemijskih elemenata (hraniva) kao i njihovom ulogom u fiziološkim procesima biljaka tijekom cjelokupnog rasta i razvoja. Osim neophodnih biljnih hraniva, u sadržaju ovog modula su obuhvaćeni i određeni ne-esencijalni, bilo korisni, bilo štetni elementi, koji mogu iz vanjske sredine ući u metabolizam biljaka i značajno utjecati na njihov rast, razvoj, produktivnost i kvalitetu. U jednom dijelu predavanja navode se i različite tvari organskog podrijetla koje se mogu primjeniti u uzgoju biljaka s ciljem povećanja njihove kvalitete i otpornosti na stres, te imaju funkciju biostimulatora, odn. regulatora rasta, a svojim kemijskim sastavom mogu sudjelovati u ukupnoj ishrani biljke.

U drugoj tematskoj cjelini obrađuju se neke odabrane teme iz agroekologije relevantne za fiziologiju mineralne ishrane biljaka, dakle povezuju se fiziološki procesi u biljkama u kojima sudjeluju različiti kemijski elementi sa značajkama okoliša i okolišnog stresa.

Svrha i cilj: Upoznati studente s teoretskom osnovom mehanizama za kontrolu ponašanja domaćih životinja u funkcionalnim procesima. Osposobiti ih za promatranje ponašanja životinja različitih nivoa domestikacije i pasmina. Mogućnost primjene metoda ocjene ponašanja životinja u praksi, držanja i njihova korištenja.

Poznavanje etologije domaćih životinja bitan je preduvjet koji olakšava rad i manipulaciju životinjama te pomaže u predviđanju njihovih reakcija i u njihovom shvaćanju. Poznavanje ponašanja životinja sprječava mnoge ozljede (kako ljudi, tako i životinja), izostavlja iz zootehničke uporabe radikalne mjere obuzdavanja životinja i općenito govoreći, omogućava harmoničan suživot životinja i uzgajivača.