Tlo, kao jedno od osnova biljne proizvodnje, resurs jest kojim treba i znati upravljati, jer "ne nasljeđujemo ga od predaka, nego posuđujemo od budućih generacija"!!!

Obilazak i boravak studenata na farmama i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave uzgojom ovaca i koza. Upoznavanje i praktični rad studenata s različitim načinima držanja, hranidbom, njegom i osnovnim selekcijskim postupcima u ovčarstvu i kozarstvu.

Njemački jezik 1 (NJ1, 74536) — Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika

Svrha kolegija na Preddiplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim njemačkim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne njemačke riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-njemačko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na njemačkome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.