Ciljevi predmeta:

- upoznavanje studenata sa stilovima, pravcima, umjetnicima i umjetničkim djelima likovne umjetnosti 20. stoljeća, odnosno s glavnim konceptima i razvojem umjetnosti od 1900. godine do konca 20. stoljeća. 

- upoznavanje studenata s različitim povijesno-umjetničkim i stilskim kategorijama i terminima te s društveno-povijesnim kontekstom unutar kojeg se pojavljuju stilovi i pravci likovne umjetnosti 20. stoljeća

- razvijanje sposobnosti analize, interpretacije i vrijednosno-kritičke prosudbe umjetničkih djela 20. stoljeća

- razvijanje razumijevanja o idejama i konceptima moderne i postmoderne umjetnosti kao temelja za likovnu suvremenost

Kolegij ima za cilj upoznati studente s umjetnošću kiparstva kao zasebnom granom likovne umjetnosti, sa specifičnostima skulpture kao likovne tehnike te s najznačajnijim (odabranim) umjetnicima i primjerima kiparstva u razdoblju od prapovijesti sve do suvremenog doba.