Ovaj kolegij obuhvaća dva značajna aspekta engleskoga u studiju psihologije: pisanje istraživačkih radova na engleskom jeziku te održavanje stručnih radionica na engleskom jeziku. Prvi dio kolegija odnosi se na pisanje istraživačkih radova, gdje se naglasak stavlja na razlike između istraživačkih radova i drugih akademskih radova. Ovaj dio također pokriva prikupljanje podataka, korištenje baza podataka i mrežnih stranica Američkog psihološkog udruženja, gdje se mogu naći korisni materijali za razne teme iz psihologije. Drugi dio kolegija bavi se održavanjem stručnih radionica na temu iz psihologije. Studenti samostalno pripremaju i vode te radionice koje su inače namijenjene određenim skupinama ljudi, kao što su djeca, adolescenti, studenti, roditelji, odrasle osobe, starije osobe, itd. Radionice se pripremaju uz korištenje raznih materijala i trebaju biti edukativne i interaktivne. Teme koje se obično obrađuju u ovim radionicama su: ovisnosti, mentalni poremećaji, poremećaji u prehrani, shizofrenija, život s invaliditetom, život s ADHD-om, psihologija ljudskih veza, psihologija seksualnosti, psihologijski aspekti interneta i društvenih mreža, te mnoge druge. Na kraju kolegija studenti će napisati akademski istraživački rad na temu vlastite radionice.

Ovaj kolegij nastavlja s akademskim pismom s posebnim fokusom na pisanje raznih vrsta tekstova u psihologiji. U ovom semestru studenti uče kako pravilno citirati vanjske izvore na engleskom jeziku sukladno najnovijem izdavačkom priručniku Američkog psihološkog udruženja (APA, 7. izdanje). Studenti će analizirati znanstvene članke iz psihologije iz perspektive korištenja vanjskih izvora, posebice u segmentu citiranja unutar teksta, slaganja popisa bibliografskih jedinica, te pravilnog parafraziranja. Osim toga, kolegij obrađuje uporabu pasiva i neupravnog govora u akademskom pismu. Teme za diskusiju i pisanje obuhvaćaju: mišljenje, dječji razvoj i usvajanje jezika, mentalne poremećaje i česte predrasude o mentalnim poremećajima. Konačno, kolegij također priprema studente za održavanje izlaganja s temom iz psihologije na engleskom jeziku u akademskom okruženju.

Ovaj kolegij predstavlja uvod u engleski jezik za studij psihologije i cilj mu je omogućiti studentima postizanje visoke razine u pisanju i govorenju. Kolegij pokriva teme kao što su: uvod u psihologiju kao društvenu znanost, grane psihologije, te psihologiju u praksi. Osim toga kolegij se bavi i razlikama između općeg engleskog jezika i stručnog engleskog u psihologiji, najčešćim glagolskim vremenima u akademskom pisanju, pisanjem strukturiranih akademskih odlomaka, te učinkovitim prezentiranjem u akademskom okruženju, gdje studenti trebaju predstaviti znanstvene radove iz psihologije svojim kolegama.