Ekološka proizvodnja hrane u kontekstu biogospodarstva. Suvremene znanstvene spoznaje o ekološki proizvedenoj hrani. Trendovi razvoja ekoloških proizvoda. Ekološka proizvodnja i okoliš. Očuvanje bioraznolikosti. Ekološka hrana i zdravlje. Prehrambena vrijednost i kvaliteta ekološki proizvedene hrane. Zakonska regulativa u proizvodnji i preradi ekološki proizvedene hrane. Ekološka prerada - zahtjevi i pravilnici. Ulazak u sustav ekološke proizvodnje i prerade. Certificiranje i označavanje ekoloških proizvoda. Principi proizvodnje i prerade. Skladištenje i pakiranje. Marketing eko-proizvoda. Tržište ekološki proizvedene hrane.