Sadržja učenja odnosi se na: Zaštita prava i interesa djece u obiteljskim sukobima i sporovima; Postupci rješavanja obiteljskih sporova u javnim sustavima: soci... više
Opća znanja odnose se ponajprije na temeljna pitanja sustava državne uprave, način njihovog organizacijsko-pravnog uređenja u Hrvatskoj, kao i temeljna pitanja ... više
I. Pravna ustanova nasljeđivanja - pravna narav i socijalna funkcija nasljeđivanja - povijesni razvoj II. Subjektivno nasljedno pravo - pojam i pravna narav... više
Cilj kolegija je upoznati studente s odnosom između općeg i posebnih upravnih postupaka te im pružiti podrobniji uvid u pojedine vrste posebnih upravnih postupa... više
Cilj kolegija je upoznati studente s općim upravnim postupkom te im pružiti podrobniji uvid u pojedine aspekte upravnih postupaka.... više
Ustavno pravo se u nas oduvijek smatralo teoretskim predmetom. Iz toga je slijedio zaključak da ustavno pravo nema nikakve veze s praksom. Usprkos velikim promj... više