Digitalni alati, umjetna inteligencija sastavni su dio aplikacija koje se koriste svakodnevno. Vrlo često se zanemaruje kompleksnost koja je nužna u pristupu savjetovanja o pravilnoj prehrani, planiranja prehrane ili novog proizvoda. Primjena računala i digitalnih alata to svakako pojednostavljuje, ali je važno prvenstveno primjeniti teorijsku osnovu iz drugih kolegija sa studija. 

Tijekom predavanja i rasprava student se upoznaje s razvojem ideje, mogućnosti ostvarenja, kompozicijom i realizacijom  projekta  do doktorske disertacije. Također, bit će istaknuta važnost zaštite rezultata istraživanja nekim od oblika intelektualnog vlasništva (patenti, žigovi, autorsko pravo, poslovne tajne), značaj i uloga vođenja dnevnika rada, prezentacije rezultata i sl. Studenti će steći i praktičnu vještinu pretraživanja patenata i žigova u dostupnim bazama patenata i žigova.