Studenti će tijekom ovog kolegija izučavati: procese prijenosa mase, momenta gibanja i topline, procese u graničnim slojevima oko čvrstih čestica, u tekućinskim filmovima, topljivost plinova i prijenos mase iz plinske u tekuću fazu u industrijskim bioreaktorima, biorekatore s miješalom, barbotirajuće kolone, bioreaktore s povratnim tokom podloge, s čvrstim slojem, s konvektivnim miješanjem (za anaerobne procese) te metode prijenosa biotehnoloških procesa u veće mjerilo. Tijekom vježbi u praktikumu studenti će provesti određivanje koncentracije biomase, karakteristike kisikove elektrode, kLa i brzine prijenosa kisika, specifične brzine potrošnje kisika različitih mikroorganizama, vremena miješanja, homogenizacije i cirkulacijskog vremena u bioreaktorima, operacijskih karakteristika bioreaktora (bioreaktori s mješalom, barbotirajućih kolona, “air-lift, bioreaktora s fluidiziranim i čvrstim slojem, cijevni bioreaktora). Provest će se šaržni i kontinuirani uzgoji mikroorganizama na različitim limitnim supstratima (C, N i P izvori). Tijekom seminara studenti će izračunavati bilance prijenosa mase, topline i momenta za homogene i nehomogene sustave (u ustaljenom i neustaljenom stanju) za standardne procesne aparate, te izvršiti proračune prije navedenih tipova bioreaktora.


U ovom predmetu studenti će tijekom predavanja izučavati proizvodnju pivske sladovine iz slada, neslađenih žitarica i šećernih sirovina, probleme kuhanja i hmeljenja sladovine, postupke umnožavanja čiste kulture kvasca, postupke vođenja glavnog i naknadnog vrenja, suvremene postupke dorade piva, “High Gravity Brewing”, proizvodnju piva gornjeg vrenja, proizvodnju piva sa smanjenim udjelom alkohola i specijalnih piva, pranje i dezinfekciju opreme i pogona, kontrolu uspješnosti tehnološkog procesa i kvalitete piva, utjecaj ambalaže na kvalitetu piva, te nusproizvodeiotpatkeizproizvodnjepiva. Tijekom vježbi u praktikumu studenti će proizvesti pšenično pivo u laboratorijskoj minipivovari. Studenti su dužni izraditi i seminarski rad na temu jedne metodske jedinice iz programa predavanja.


Opći zahtjevi za analizom trajnosti upakirane hrane. Utjecaj ambalažnog materijala na trajnost proizvoda. Barijerne karakteristike ambalaže.Čimbenici koji utječu na propusnost ambalaže. Propusnost ambalaže na: plinove; vodenu paru. Utjecaj metode pakiranja na trajnost proizvoda. Utjecaj vanjskih čimbenika na trajnost hrane. Protokol ispitivanja. Studija izazova. Ubrzani test trajnosti. Potvrdna studija trajnosti. Praćenje roka valjanosti. Interakcija u sustavu hrana-ambalaža (korozija, migracije: globalna, specifična). Trajnost upakiranog proizvoda s obzirom na: povećanje udjela vlage; gubitak vlage; prisutnost kisika. Utjecaj fluktuacije temperature.
Definiranje i podjela seminarskih zadataka. Seminarska izlaganja studenata.