Opis kolegija:    Kolegij Teorije i politike mira obuhvaća sadržaje karakteristične za akademski mirovni studij kao sistematsko proučavanje mira i uvjeta za njegovo postizanje.  Za razliku od tradicionalnijih pristupa problemima mira, sukoba i sigurnosti, polazišta kolegija Teorije i politike mira su globalna perspektiva (za razliku od nacionalne ili pak međunarodne), postizanje mira na miroljubiv način kao cilj istraživačkog i studijskog bavljenja mirom i sukobima, te transdisciplinarnost i usmjerenost na policy ishode i aktivističko djelovanje i zagovaranje.

Cilj kolegija: Studenti koji uspješno završe kolegij bit će upoznati s različitim teorijama mira, te sa poviješću, razvojem i pristupima proučavanja i zagovaranja mira. Nadalje, upoznat će načine rješavanja i preobrazbe sukoba, te prijedloge i hipoteze o uvjetima za stvaranje trajnog pozitivnog mira. Na primjeru aktivističkog rada kolega/ica iz Centra za mirovne studije moći će analizirati (ne)uspješnost  i (ne)primjerenost različitih pristupa održavanju i izgradnji mira u Hrvatskoj.

Način podučavanja i ocjenjivanja:  Podučavanje na kolegiju Teorije i politike mira uključuje predavanja, prikazivanje dokumenarne filmske građe, studentske prezentacije zadane literature i gostujuća predavanja.  Dio aktivnosti na kolegiju zbiva se na sustavu za e-učenje Merlin.