Ovaj e- kolegij namijenjen je svim studentima flaute.

U okviru kolegija studenti će se upoznati s načinima istraživanja povijesti recepcije na primjeru triju figura kojima je Robert Schumann imenovao bitna obilježja glazbe Franza Schuberta. Prva figura govori o Schubertu kao “djetetu” koje “najbolje razumiju mladi”, druga o “nebeskoj duljini” njegovih skladbi, a treća o skladateljevu “djevojačkom karakteru”. O značenju i učincima ovih figura na slušanje, razumijevanje, izvođenje i vrednovanje Schubertove glazbe raspravljat će se na temelju analize odabranih skladbi i čitanja izabrane literature.


Ciljevi kolegija:

- teorijski i praktično, putem simulacije i postupaka mikronastave, osposobiti studente za praktično izvođenje nastave Povijesti glazbe i Glazbenih oblika (glazbena škola) i nastave Glazbene umjetnosti (gimnazija)

- upoznati studente s aktualnim dokumentima kojima se regulira nastava gore navedenih predmeta (plan i program, kurikulum) 

- upoznati studente sa značajnim obrazovno-političkim dokumentima koji reguliraju sustav odgoja i obrazovanja

- osposobiti studente za povezivanje znanja iz opće didaktike te psihologije odgoja i obrazovanja te specifičnu primjenu stečenih znanja u okviru problematike muzikoloških predmeta/sadržaja


Pojam glazbenog djela čini se da pripada nizu “zapadnih” pojmova o glazbi koji su dospjeli u krizu. U čemu se ta kriza danas očituje i što učiniti sa samim pojmom? Treba li ga zadržati? (Je li takvo što uopće moguće i kako?) Treba li ga odbaciti? (Što bi ga u tome slučaju zamijenilo i s kakvim posljedicama?) Ili mu je kriznost uvijek već bila svojstvena? (Kakve se konsekvence iz toga nadaju?) U okviru kolegija raspravljat će se o ovim i sličnim pitanjima, uz čitanje klasičnih spisa o pojmu glazbenog djela. Kolegij obuhvaća i seminarski rad o nekoj od pojava u kojoj se očituje kriznost pojma glazbenog djela.


Ovaj kolegij je namijenjen studentima kolegija Srodni instrumenti - flauta  1 i  2.

Kolegij se sastoji iz dva dijela: seminara i vježbi. Na seminaru će biti riječi o određenju muzikologije, o njezinu zasnivanju, metodama, izvorima, istraživačkim postupcima, paradigmama, institucijama i etici znanstvenog istraživanja. Vježbe se pak sastoje iz niza zadataka na koje treba odgovoriti u pismenom obliku.