Kolegij daj uvid u poduzetništvo temeljeno na inovacijama, načinu osmišljavanja novih proizvoda, važnosti prototipova, načina na koji se mogu osigurati financijska sredstva kao i potrebne aktivnosti u zaštiti intelektualnog vlasništva.