Cilj predmeta je da studenti kritički usvoje, razumiju i vrednuju: pojam (vojne) pedagogije, njezin predmet, metodologiju i područje istraživanja; teoriju kurikuluma vojnog obrazovanja; andragoške teorije; područja i sadržaje obrazovnih standarda vojne pedagogije; didaktičke i metodičke sustave nastave i cjeloživotno učenje u vojnom obrazovanju.

Pedagogija nije samo učenje, trening i obrazovanje. U svom dubokom smislu, pedagogija govori o humanosti i budućnosti života. Glavni cilj joj je dobar život. A u cilju poboljšanja života je također to kako se vojna pedagogije može prepoznati kao znanost.

U tradicionalnom, Clausewitzeonom centralno-ratnom smislu, vojna pedagogije obuhvaća dvije razine, obuku vojnika i samo poučavanje taktike i strategije. U novijem smislu, sveobuhvatnija i moderna vojna pedagogije ima za cilj sigurnost i obranu u skladu s dobrim životom za sve, za što je potreba sveobuhvatna ljudska sigurnost.Osnovni je cilj predmeta Balistika VI (Vojno inženjerstvo) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) kao temeljem za kasnije vojno-stručne predmete. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.

Osnovni je cilj predmeta Balistika VVIU (Vojno vođenje i upravljanje) upoznati studente s pojmovima balistike (unutarnje i vanjske) kao temeljem za kasnije vojno-stručne predmete. U tu će se svrhu u okviru kolegija poticati studente na usvajanje, razumijevanje i primjenu nastavnih sadržaja prikazanih u sadržaju predmeta.