Vojna psihologija na taktičkoj razini

Opis predmeta
Stjecanje znanja o temeljnim obilježjima borbenih rodova, rodova borbene potpore i
službi OSRH. Ukazati na važnost njihove integracije (združivanja) u čitavom spektru
operacija taktičke razine.
Studijski programi

  • Vojno inženjerstvo (Studij) (obavezan predmet, 2. semestar, 1. godina)
  • Vojno vođenje i upravljanje (Studij) ( obavezan predmet, 2. semestar, 1. godina)

Ishodi učenja
Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
1. Prepoznati uzajamnu integraciju borbenih rodova i rodova borbene potpore.
2. Identificirati i analizirati složenije probleme u vojnom okruženju.
3. Objasniti ulogu pojedinog roda/službe u čitavom spektru operacija taktičke razine.
4. Procijeniti učinkovitost i potrebu združivanja snaga unutar operacija taktičke razine.
5. Nabrojati borbena i neborbena sredstva rodova i službi OS RH.
6. Prikazati rezultate složenog rada u usmenom i pismenom obliku dionicima u
vojnom okruženju na jasan i razumljiv način.

Stjecanje znanja i vještina u primjeni zapovijedanja kao filozofije zapovijedanja i kao borbene funkcije u aktualnim nacionalnim i multinacionalnim operacijama. Izučavanjem predmeta kadeti će unaprijediti razumijevanje strukture zapovijedanja usmjereno na misiju, njegovih načela i uloge zapovjednika u njegovoj primjeni u manevarskom pristupu operacijama. U okviru predmeta govori se jezikom zapovijedanja usmjereno na misiju te načinom njegove primjene u planovima, usmjeravanju, koordiniranju i nadzoru snaga i operacija tijekom ostvarenja misija. Studenti će razvijati specifične kompetencije u okviru vježbi i samostalnih radova, sukladno njihovim sposobnostima.