Ovaj kolegij obrađuje neke od glavnih pitanja filozofije umjentosti. Prvenstveno pruža uvid u načine na koji se tijekom 20 stoljeća razumijevala umjetnost na zapadu. Tako se polazi od glavnuh teza o umjetničkom dijelu unutar fenomenološkog okvira pa sve do poststrukturalizma i novijih objektno orijentiranih ontologija.