Mjeriteljski ustroj i prenošenje sljedivosti. Temeljni mjeriteljski pojmovi. Mjerna nesigurnost. Mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona i struja. Mjerenje snage i energije. Mjerenje procesnih veličina. Mjerni uređaji. Mjerni pretvornici električkih i neelektričkih veličina. Otklanjanje smetnji.

LabVIEW je grafički programski jezik za mjerenje, automatizaciju i vizualizaciju. Koristi se kao razvojni alat za aplikacije u mjeriteljstvu i testiranju, za dohvat podataka (DAQ), analizu i upravljanje instrumentacijom i procesima. U ovom predmetu biti će obrađene napredne tehnike grafičkog programiranja.