"Kolegij" je zamišljen za komunikaciju s nastavnicima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji su članovi povjerenstva za obranu završnog rada i za komunikaciju sa studentima koji pristupaju obrani završnog rada.

"Kolegij" je zamišljen za komunikaciju s nastavnicima Tehničkog fakulteta u Rijeci koji su članovi povjerenstva za obranu diplomskog rada.

Također, putem istog "kolegija" će se ostvariti i komunikacija sa studentima koji pristupaju obrani diplomskog rada.