Ponavljanje osnova te usvajanje naprednih tema u programskom jeziku Python. Kodiranje i tipovi podataka. Pisanje programa i programske dokumentacije. Ispravljanje programskih pogreški. Leksička i sintaktička struktura Python programskog jezika: tipovi, varijable, izrazi, upravljanje tijekom programa, funkcije, doseg i vidljivost varijabli. Nizovi. Modularno programiranje i funkcionalna dekompozicija programa. Korisničke strukture podataka. Rad s tekstualnim i binarnim datotekama. Standardne biblioteke. Popularne napredne biblioteke. Matplotlib, prikaz rezultata analize ili obrade podataka.
Upoznavanje s Jupyter notebook i Google Colab-om. NumPy i pandas – upoznavanje s Pyhton bibliotekama za rad s raznim vrstama vektora. SciPy – upoznavanje s Python paketom za statističku analizu. Strojno učenje. Neuronske mreže – upoznavanje s konceptom umjetnih neuronskih mreža, ručno kreiranje te rad s jednostavnim primjerima klasifikacije.

Operativni sustavi za mobilne uređaje. Razvojnialati za mobilne aplikacije. Specifičnosti i razlikenaspram desktop rješenja.

Zahtjevi mobilnih aplikacija. Arhitektura mobilnihrješenja. Osnovni dijelovi mobilnih aplikacija.

Komunikacija i povezivanje s mrežama, Bluetooth,Wifi . Rad sa bazama podataka na mobilnimuređajima. Upravljanje značajkama uređaja. SMS iglasovni pozivi. Upravljanje kamerom imultimedijom. Sigurnost mobilnih uređaja.Geolokacijske usluge.

Emulatori mobilnih uređaja. Testiranje mobilnihrješenja. Uvođenje u rad mobilnih rješenja.

Računalna forenzika

Sadržaj

Računalna forenzika kao grana forenzičke znanosti. Prikupljanje, pretraživanje, zaštita i analiza dokaza u digitalnom obliku, prezentacija kao materijalnih dokaza. Mjere provođenja forenzičke istrage za prihvatljivost dokaza na sudu. Grane forenzike: vatrozida, mreže, baze podataka i mobilnih uređaja. Koraci forenzičkog postupanja: prikupljanje, pretraživanje, analiza i prezentacija. Elektronički uređaj kao sredstvo ili objekt kriminalne radnje. Kopiranje podataka upotrebom forenzičkih alata, čuvanje izvornih podataka. Pretraživanje i analiza datoteka, sadržaja neupotrjebljenog dijela diska, zapisničkih datoteka. Sastavljanje izvješća.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu metoda računalne forenzike.

Ishodi učenja

1. objasniti ulogu računalne forenzike, razlikovati grane računalne forenzike
2. rukovati digitalnim dokazima, prezentirati dokaze,
3. primijeniti mjere forenzičke istrage, korake forenzičkog postupanja,
4. dohvaćati sadržaj diska, analizirati podatke i
5. sastaviti forenzičko izvješće.

Sposobnosti

Kolegij pruža znanja o postupcima računalne forenzike, te osposobljava studente za analizu računalnih sustava i programa, te kontrolu računalnih incidenata.