Računalna forenzika

Sadržaj

Računalna forenzika kao grana forenzičke znanosti. Prikupljanje, pretraživanje, zaštita i analiza dokaza u digitalnom obliku, prezentacija kao materijalnih dokaza. Mjere provođenja forenzičke istrage za prihvatljivost dokaza na sudu. Grane forenzike: vatrozida, mreže, baze podataka i mobilnih uređaja. Koraci forenzičkog postupanja: prikupljanje, pretraživanje, analiza i prezentacija. Elektronički uređaj kao sredstvo ili objekt kriminalne radnje. Kopiranje podataka upotrebom forenzičkih alata, čuvanje izvornih podataka. Pretraživanje i analiza datoteka, sadržaja neupotrjebljenog dijela diska, zapisničkih datoteka. Sastavljanje izvješća.

Ciljevi učenja

Osposobiti studenta za primjenu metoda računalne forenzike.

Ishodi učenja

1. objasniti ulogu računalne forenzike, razlikovati grane računalne forenzike
2. rukovati digitalnim dokazima, prezentirati dokaze,
3. primijeniti mjere forenzičke istrage, korake forenzičkog postupanja,
4. dohvaćati sadržaj diska, analizirati podatke i
5. sastaviti forenzičko izvješće.

Sposobnosti

Kolegij pruža znanja o postupcima računalne forenzike, te osposobljava studente za analizu računalnih sustava i programa, te kontrolu računalnih incidenata.