Povijesni razvitak civilnog društva. Pojmovna analiza civilnog društva, neprofitni sektor, volonterski sektor, opće dobro. Udruge, zaklade, privatne ustanove, z... više
Uvod: Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i institucionalne inovacije u državnoj upravi. Upravni poslovi i personalne promjene u suvre... više
Cilj kolegija je upoznati studente sa specifičnim obilježjima javne uprave u Hrvatskoj i Europskoj Uniji uz korištenje relevantne terminologioje na engleskom je... više
Temeljna pojmovna pitanja. Etika javnih službenika s obzirom na temeljne koncepte javne uprave. Utjecaj globalnih fenomena i suvremenih upravnih doktrina na et... više
Cilj predmeta je razumjeti razloge uvođenja zaštite ljudskih prava u pravni sustav EU te odnos između nacionalnih jamstava temeljnih prava, jamstava u EU i Euro... više
Nije nov koncept da država nabavlja robu, radove i usluge. Upravo suprotno, postojala je, u ovom ili onom obliku, od povijesnih početaka države pa sve do danas.... više
Temeljni problemi pojedinih sektorskih područja i postavljanje javnih politika na dnevni red u Hrvatskoj. Kontekst oblikovanja i akteri javnih politika. Tipolog... više
Uvodno predstavljanje predmeta. Određenje predmeta i područja javnog menadžmenta. Povijesni pregled javnog menadžmenta. Ishodište javnog menadžmenta u SAD-u. Te... više
Nefiskalni instrumenti financiranja Javnih Interesa. Nefiskalni modeli financiranja i privlačenja privatnog kapitala. Poredbena iskustva. Republika Hrvatska. Ra... više
Komparativna metoda u društvenim znanostima. Temeljni modeli javne uprave. Suvremene upravne doktrine i globalna konvergencija upravnih sustava. Europska unija,... više
Predmet i sadržaj poredbenog studija suvremenih političkih sustava. Klasifikacija političkih sustava. Suvremene demokracije. Nove demokracije u Istočnoj i Sredn... više
Pojam i razvoj lokalnih javnih službi: komunalne djelatnosti u starom i srednjem vijeku. Industrijska revolucija i komunalne djelatnosti. Razvoj lokalnih javnih... više
Osnovni povijesni okvir za lokalni i regionalni razvoj. Koncepti i teorije lokalnog i regionalnog razvoja. Model upravljanja regionalnim i lokalnim razvojem. U... više
Pojam međunarodnih odnosa i vanjske politike. Uloga vanjske politike i diplomacije u međunarodnim odnosima. Tendencija razvoja međunarodnih odnosa i diplomacije... više
Pojam, razvoj, vrste i tokovi migracija, utjecaj globalizacije na migracijske tokove. Uređenje pravnog položaja stranaca na međunarodnoj razini. Pravni položaj ... više
Temeljna pitanja državne uprave. Teritorijalni upravni sustav i državna uprava kao sustav. Suvremeni upravni razvoj. Oblici privatizacije dijelova državne uprav... više
Određenje temeljnih pojmova (manjine, manjinski narodi, nacionalne manjine, etničke manjine, jezične manjine itd.). Posebna prava i slobode nacionalnih manjina,... više
Cilj je kolegija potaknuti studente da temeljem već usvojenih stručnih i jezičnih znanja komparativno pristupe sustavima javne uprave u zemljama njemačkoga govo... više
Razvoj uloge građana prema upravi i temeljna načela odnos građana i uprave. Koncepcije javne vrijednosti i društvenog (socijalnog) kapitala kao temelj izgradnje... više
Pojam organizacije. pristupi proučavanju organizacije. Kratak pregled povijesnog razvoja organizacijske znanosti. Klasična, neoklasična organizacijska teorija. ... više
Pojam prekršaja i prekršajnog prava Razlikovanje od drugih kažnjivih radnji. Odnos kaznenog i prekršajnog postupka. Komprarativnopravni pregled koncepcija o pre... više
Definicija i značajke projekta i projektnog menadžmenta. Strategija, planiranje i projektni menadžment. Značaj projektnog menadžmenta za javnu upravu. Što čini ... više
Uvod u kolegij (značaj psihologije u suvremenom životu). Strukturalna obilježja grupe (uloge, statusi i grupne norme). Socijalni utjecaji (socijalna facilitacij... više
Predmet Regulacijski menadžment bavi se pitanjem upravljanja procesom izrade propisa te kvalitetom propisa. Nastava se odvija kroz 7 termina po četiri ili pet... više
Uvod u službeničko pravo. Pojam službeničkog prava. Pravni izvori službeničkog prava. Pojam službenika. Javni/državni službenici. Pojam službenika u zakonodavst... više
Povijest socijalne politike u Hrvatskoj, razdoblje poslije Drugog svjetskog rata. Proračun, porezi, prirezi, doprinosi, socijalni transferi - osnovni pojmovi. S... više
Uvod u socijalno pravo (pojmovi, filozofija i politika o socijalnom pravu). Povijesni razvoj socijalnog prava te društveni, gospodarski i tehnološki kontekst ra... više
Disciplinarno područje, pristupi i razvoj sociologije javne uprave. Sociologija javne uprave i politička sociologija. Ekonomska sociologija, teorija menadžmenta... više
Povijesni pregled razvitka sudske kontrole uprave: Francuski model posebnih upravnih sudova. Angloamerički model redovnih sudova. Miješanje dvaju modela (instit... više
Uvod: Vrijednosti i javna uprava; Utjecaj doktrine na upravnu praksu: sistematiziranje iskustva i orijentiranje iskustva; Rani razvoj upravne doktrine. Kamerali... više
Rana razmišljanja o organizaciji. Pojava teorije organizacije. Normativni i empirijski pristup. Mehanicistički pravac. F. W. Taylor i H. Fayol. Klasična organiz... više
Lokalna samouprava i decentralizacija: tipovi decentralizacije i koncepcije o ulozi lokalnih jedinica. Decentralizacija i društveni procesi: globalizacija, euro... više
U okviru predmeta Upravno postupovno pravo studente se primarno upoznaje s temeljnim institutima općeg upravnog postupka i upravnog spora. Tako se najprije prik... više