Ciljana skupina polaznika pripremnog seminara iz programiranja su studenti koji nemaju predznanje programiranja. Seminar obuhvaća pet predavanja koja pokrivaju teorijski sadržaj iz programiranja. Na predavanjima će biti ilustrirani primjeri jednostavnih programa u pseudokôdu kao priprema za programiranje