Sadržaj kolegija: Uvod u povijest mode od 1920-ih godina 20. stoljeća; Suvremene teorije mode; Moda kao sustav znakova; Umjetnost i moda; Film i moda; Modna fotografija; Suvremena modna fotografija; Suvremene modne prakse i performativ (tijelo u tranziciji)

Ishodi učenja: 

Student će biti u stanju:
•    razumjeti transdisciplinarno utemeljenje mode kao područja istraživanja kulture i društva u globalno doba
napisati teorijski rad kao preduvjet za daljnje samostalno bavljenje modom u globalnim uvjetima medijske reprezentacije mode
•    razmatrati odnose između društvenih i humanističkih znanosti, novih tehnologija i umjetnosti
•    analizirati koncepte modnih dizajnera i napraviti case-study o fenomenima mode u društvenim promjenama danas
•    objasniti različite društvene i kulturne fenomene mode danas – od elitne mode do subkulture
•    primijeniti znanja iz različitih disciplina u okviru teorija mode koja pridonose boljem razumijevanju mode i njezinom sve većem utjecaju na javni život

Cilj kolegija: 

Osposobiti studente za kritičko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Znanja koje studenti usvajaju iz društvenih i humanističkih znanosti u interdisciplinarnoj teoriji mode usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode. Moda se u suvremenom svijetu razmatra kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnoga i individualnog identiteta. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, predmet omogućava studentima uvid u stanje suvremene rasprave o znanstvenom proučavanju mode kao jednog od važnih društvenih i kulturnih fenomena vizualne konstrukcije kulture.