OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Klasifikacija i teorija separacijskih procesa; stacionarni i nestacionarni procesi separacije; uloga tehničkog tekstila u procesima mehaničkog, masenog i toplinskog transporta; karakteristike i mogućnosti objektivnog vrednovanja tehničkog tekstila u procesima membranske separacije, dreniranja, filtriranja, apsorpcije, zvučne izolacije za primjenu u medicini, industriji, graditeljstvu, zaštiti okoliša.

CILJ KOLEGIJA

Upoznavanje s novim vrstama i mogućnostima primjene tehničkih tekstilija. Razvijanje kritičkog stava i osposobljavanje za pravilan i svrsishodan pristup pri odabiru novih materijala za ciljanu primjenu.

The introduction and historical overview of historical artefacts analysis methods. Managing clothing artefacts from their discovery to the conservation institute. Documenting clothing artefacts: category, typology and attribution. Use of archival data and historical analysis. The methods of analysis are applied through exercises on examples of clothing artefacts of different stylistic periods. The interpretations of the results are based on an inter-disciplinary approach. The course specifically discusses problems derived from comparative analysis. Comprehensive analysis covering the content of the artefacts, its historical and present-day reception.