1. Uvod u kolegij: povijesno i životno ozračje kasnih i mudrosnih spisa

2. Septuaginta (LXX) i Vulgata (Vg) 

3. Kasni spisi: djelo kroničara: 1 - 2 Ljetopisa (lectio cursiva + egzegeza) 

4. Ezra i Nehemija (lectio cursiva + egzegeza) 

4. Kasni povijesni spisi: 1 - 2 Makabejaca (lectio cursiva + egzegeza) 

5. Narativni spisi: Tobija, Judita i Estera 

6. Uvod u mudrosnu literaturu; personifikacija mudrosti 

7. Mudrosni spisi: Mudre Izreke 

8. Job 1-3: lectio cursiva i egzegeza 

9. Job 28; 42 i Propovjednik / Kohelet 

10. Knjiga Mudrosti i Knjiga Sirahova 

11. Pjesma nad pjesmama

 12. Psalmi 

13. Novozavjetna perspektiva mudrosti

Studenti će biti u stanju: 

• tumačiti povijesni kontekst u kojem nastaju biblijski spisi 

• upoznati tekst, prenošenje i prijevod Biblije 

• razložno će susresti objavu i nadahnuće biblijskih tekstova 

• susrest će kanon i hermeneutiku biblijskih knjiga 

• upoznat će literarnu povijest proučavanja i funkciju Biblije unutar Crkve

Hebrejski jezik općenito. Semitski jezici, njihova podjela i specifičnosti. Povijest hebrejskog jezika. Hebrejsko pismo i njegova povijest. Hebrejski alfabet i označavanje samoglasnika. Ostali znakovi u hebrejskom pismu. Određeni član. Imenice. Izricanje padeža. Prijedlozi. Zamjenice. Pridjevi. Brojevi. Glagoli i konjugacije općenito. Konjugacija Qal. Konjugacija Piel.