Literatura


Franjo ŠANJEK, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, Zagreb, 1996.

Mile VIDOVIĆ, Povijest Crkve u Hrvata, Metković – Split, 2007.