Kršćanska vjera počiva na Božjoj obavi očitovanoj u povijesnoj osobi Isusa iz Nazareta, kojeg su njegovi učenici prepoznali kao obećanog mesiju, a kojeg Crkva ispovijeda kao Sina Božjega i jedinog spasitelja svijeta. Kristova objava je stoga polazište i okosnica svake kršćanske teologije, cjelokupnog poslanja Crkve i života kršćana. Ona je na poseban način u srcu fundamentalne teologije, čiji je zadatak proučavati i razumski obrazlagati temelje i smisao kršćanske vjere. Glavni cilj predmeta je sustavno-teološki proučiti i izložiti jedinstvenost i specifičnost kršćanske objave za život čovjeka, Crkvu i svijet. Zato će se uvesti u sam pojam objave, prikazati njegovo biblijsko značenje te analizirati njegovo teološko i doktrinarno elaboriranje tijekom različitih razdoblja povijesti Crkve. Postavit će ga se također u odnos s filozofskom mišlju i suvremenom kulturom te istaknuti njegovo bogatstvo i relevantnost za današnje vrijeme. U duhu dogmatske konstitucije Dei Verbum Drugog vatikanskog koncila posebno će se naglasiti relacijska dimenzija božanske objave, koja čovjeka dovodi do potpunije istine o sebi i o svoj konačnoj svrsi, o Bogu i o smislu ljudske povijesti. Teologija objave poziva kršćanina i svakog čovjeka da upozna i živi novost života koju je donio Isus Krist. Ona je zato od presudnog značaja za pastoralno djelovanje Crkve i za kršćansko svjedočanstvo u suvremenom svijetu.