Temeljni cilj kolegija je naučiti studente primijeniti odgovarajuću egzegetsku metodologiju u tumačenju i interpretaciji novozavjetnih tekstova te povezati rezultate egzegeze s  crkvenim učenjem, s kršćanskom meditacijom i duhovnošću te homiletikom i vjeronaukom.

Na seminaru se uči i primjenjuju različite metode analize novozavjetnih biblijskih pripovijesti. 

Sadržaj:

1. Opći uvod u seminar.

2. Egzegeza. Teoretsko predstavljanje osnovnih koraka u egzegezi (povijesno-kritička metoda) te praktična primjena.

3. Teologija. Od egzegeze do teologije. Konkretni primjeri teološke sinteze u crkvenom učiteljstvu.

4. Meditacija. Aktualizacija novozavjetnog teksta te osobni angažman. Primjeri.

5. Homilija i/ili kateheza. Aktualizacija novozavjetnog teksta u svrhu pripreme homilije ili sata vjeronauka.

6. Izlaganje studenata. Predstavljanje vlastitog studentskog istraživanja