Kolegij Istočno bogoslovlje želi studente upoznati s kršćanskom teologijom sadržanoj u doktrinarnom i teološkom pokladu kršćanskog Istoka te izložiti njene okosnice i specifičnosti.

Kolegij Istočno bogoslovlje donosi sljedeće ishode: 

- upoznaje studente s poviješću istočne i zapadne Crkve s ciljem boljeg razumijevanja razvoja specifičnih teoloških usmjerenja i naglasaka istočnog i zapadnog kršćanstva;

- studenti mogu analitički i kritički sagledati povijest odnosa istočne i zapadne Crkve kroz povijest;

- studenti uočavaju ekleziologije zapadne i istočne Crkve te njihove specifičnosti;

- studenti detaljno upoznaju doktrinarno.teološke razlike između katoličke i pravoslavne teologije;

- studenti će upoznati pojedine značajne predstavnike teologije kršćanskog Istoka.