Kolegij Razvoj organizacija u kulturi i kreativnim industrijama obrađuje temeljne pojmove i postavke koje se odnose na organizaciju, načela organiziranja te upravljanje u kulturi i kreativnim industrijama.

Primarni cilj kolegija Razvoj organizacija u kulturi i kreativnim industrijama je omogućiti studentima ovladavanje teorijskim spoznajama iz cjelina koje se izučavaju na kolegiju te stjecanje aplikativnih znanja za bolje razumijevanje suvremenih trendova o organizaciji s posebnim naglaskom na kulturu i kreativne industrije.

Photo by Alexander Grey on Unsplash