Cilj predmeta je osposobiti studente u korištenju različitih didaktičkih materijala za učenje i poučavanje matematike u ranoj školskoj dobi.

E-kolegij je podrška redovitom kolegiju na trećoj godini Učiteljskog studija. Ciljevi kolegija su osposobiti studente u planiranju, organiziranju i ostvarivanju zadataka nastave matematike u prva četiri razreda osnovne škole, primjenom uobičajenih i suvremenih didaktičkih postupaka, načina djelovanja i metoda učenja i poučavanja.