Cilj predmeta je da studenti upoznaju zemljišne resurse proučavajući svojstva i kakvoću tla, metode utvrđivanja njegove pogodnosti za određene namjene, tip i način gospodarenja zemljištem i prostorom, te procese degradacije, restauracije, načine popravke i načine zaštite tala te planiranje i namjenu zemljišta.

Sadržaj predmeta: tijekom nastavnog procesa studenti se upoznaju s ulogom tla u privredi i gospodarstvu, njegovom kakvoćom te upoznaju načine gospodarenja i uređenja zemljišta. Kroz praktični dio dobivaju uvid u metodologije procjene pogodnosti tla za različite namjene, upoznaju osnove kartiranja zemljišta te metode monitoringa zraka, vode i zemljišta.

Cilj predmeta je da studenti upoznaju zemljišne resurse proučavajući svojstva i kakvoću tla, metode utvrđivanja njegove pogodnosti za određene namjene, tip i način gospodarenja zemljištem i prostorom, te procese degradacije, restauracije, načine popravke i načine zaštite tala te planiranje i namjenu zemljišta.

Sadržaj predmeta: tijekom nastavnog procesa studenti se upoznaju s ulogom tla u privredi i gospodarstvu, njegovom kakvoćom te upoznaju načine gospodarenja i uređenja zemljišta. Kroz praktični dio dobivaju uvid u metodologije procjene pogodnosti tla za različite namjene, upoznaju osnove kartiranja zemljišta te metode monitoringa zraka, vode i zemljišta.

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s proizvodnjom bilja u zaštićenim prostorima te s izgradnjom staklenika i plastenika kod izbora konstrukcija, materijala i opreme. Izbor i modeliranje sistema uzgoja u tlu, supstratu (različitog sastava), kontejnerski uzgoj, hidroponski uzgoj u supstratu i bez. Sterilizacija i dezinfekcija prostora, primjena bioloških metoda u zaštiti kultura.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati vrste zaštićenih prostora
 2. Prepoznati značajke lokacije i ostalih čimbenika pri podizanju zaštićenih prostora
 3. Odabrati tip zaštićenog prostora u ovisnosti o odabiru proizvodnih tehnologija
 4. Upravljati modernim sustavima proizvodnje i upravljačkim jedinicama
 5. Organizirati proizvodni proces i održavati zaštićene prostore

Svrha i cilj: Svrha ovog modula je usvojanje najnovijih znanja i vještina suvremene tehnologije proizvodnje mlijeka i mesa goveda. Za uspješno svladavanje modula, student treba kritički razmatrati proizvodnju u određenim okolnostima, te stručnim odlukama utjecati na istu u pogledu njene isplativosti i ekonomske održivosti. Cilj je osposobiti studenta za navedene izazove u pogledu problematike uzgoja i držanja goveda.

Svrha i cilj: Studenti stječu znanja o stočarstvu u tropima i suptropima, te proizvodnim aspektima različitih proizvodnih sistema, kako bi bili u stanju shvatiti razlike između tropskih i europskih proizvodnih sustava. Uče o raspoloživim genetskim resursima, njihovom iskorištavanju i proizvodnom potencijalu. Osposobljavaju se za izradu razvojnih stočarskih projekata s tehničkog, organizacijskog i socio-ekonomskog motrišta. Upoznavaju se s metodama vrednovanja ekoloških i ekonomskih konzekvenci strategije razvoja stočarstva.

Poslovni strani jezik: engleski (PSJE, 7380) — Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika

Svrha kolegija na Diplomskome sveučilišnom studiju jest potaknuti studente da u autentičnim engleskim znanstveno-stručnim tekstovima prepoznaju i samostalno pojasne ključne engleske riječi sa svojih dotičnih smjerova. Završetkom kolegija studenti će biti osposobljeni služiti se propisanom specijalističkom literaturom i multimedijskim izvorima na svim razinama, od poslovnoga promidžbenog teksta, proizvodnje deklaracije, uputa za rad do znanstvenoga članka. Naglasak će biti stavljen na prijevodno hrvatsko-englesko razumijevanje stručnoga štiva i komunikaciju na engleskome jeziku, odnosno na točno izlaganje agrobiotehničkih sadržaja.Razvijati i očuvati temeljne prirodne proizvodne činitelje prioritet je svake razvijene zemlje. Ovo je posebno značajno u razdoblju razvoja konkurentnost što podrazumijeva primjenu razvijenih tehnologija, tehničkih postupaka, informatičkih, informacijskih, komunikacijskih dostignuća, odnosno nastanak brojnih promjena koje poljoprivredna proizvodnja sporije prati nego ostale gospodarske djelatnosti.

Svrha je ovog modula pridonijeti novim spoznajama i razviti sposobnosti nositelja poduzetništva u poljoprivredi čime se jača proizvodna, poslovna i gospodarska aktivnosti poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti, ali i ostalih subjekata koji su povezani s poljoprivredom na izravan ili neizravan način.

Ciljevi modula su logično i primjenjivo omogućiti stjecanje znanja o značenju poduzetničkog agromenadžmenta, inovacijskog poduzetništva, sposobnosti u primjeni strategija i taktika poduzetništva u upravljanju proizvodnjom i resursima, neizvjesnošću i rizikom u poljoprivredi, ljudskim potencijalima i vještina u razvoju tržišne ekonomije poljoprivrednih gospodarstava.

Zadaci rada na modulu bit će koncentrirani na stjecanje spoznaja iz područja poduzetničkog menadžmenta kojima se ostvaruje pretpostavka za buduće kvalitetno djelovanje u konkretnim i praktičnim uvjetima znanstveno-tehnoloških promjena i razvoja suvremenog tržišta.Razvijati i očuvati temeljne prirodne proizvodne činitelje prioritet je svake razvijene zemlje. Ovo je posebno značajno u razdoblju razvoja konkurentnost što podrazumijeva primjenu razvijenih tehnologija, tehničkih postupaka, informatičkih, informacijskih, komunikacijskih dostignuća, odnosno nastanak brojnih promjena koje poljoprivredna proizvodnja sporije prati nego ostale gospodarske djelatnosti.

Svrha je ovog modula pridonijeti novim spoznajama i razviti sposobnosti nositelja poduzetništva u poljoprivredi čime se jača proizvodna, poslovna i gospodarska aktivnosti poljoprivrede kao gospodarske djelatnosti, ali i ostalih subjekata koji su povezani s poljoprivredom na izravan ili neizravan način.

Ciljevi modula su logično i primjenjivo omogućiti stjecanje znanja o značenju poduzetničkog agromenadžmenta, inovacijskog poduzetništva, sposobnosti u primjeni strategija i taktika poduzetništva u upravljanju proizvodnjom i resursima, neizvjesnošću i rizikom u poljoprivredi, ljudskim potencijalima i vještina u razvoju tržišne ekonomije poljoprivrednih gospodarstava.

Zadaci rada na modulu bit će koncentrirani na stjecanje spoznaja iz područja poduzetničkog menadžmenta kojima se ostvaruje pretpostavka za buduće kvalitetno djelovanje u konkretnim i praktičnim uvjetima znanstveno-tehnoloških promjena i razvoja suvremenog tržišta.Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća i cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje. Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u suvremenom uzgoju cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća i cvijeća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te pravilnom tehnologijom uzgoja osigurati dobru kvalitetu ploda povrća i cvijet


Osnovni cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća i cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje. Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u suvremenom uzgoju cvijeća u staklenicima, plastenicima i na polju te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske i cvjećarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća i cvijeća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i cvijeća te provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih i cvjećarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te pravilnom tehnologijom uzgoja osigurati dobru kvalitetu ploda povrća i cvijet


Cilj modula:

Upoznati studente s mogućnostima izbora modela u uzgoju povrća u staklenicima, plastenicima i na polju, te s metodama suvremenih procesa unutar ove biljne proizvodnje.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati povrćarske kulture te ih svrstati u grupe u ovisnosti o modelu proizvodnje
 2. Preporučiti model proizvodnje određene vrste prema agroekološkim i ostalim uvjetima okoline
 3. Prepoznati nedostatke i prednosti određene tehnologije proizvodnje povrća
 4. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodnje u ovisnosti glavnim značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 5. Prepoznati bolesti i štetnike povrća i provoditi mjere njihovog suzbijanja
 6. Upravljati procesom proizvodnje povrćarskih kultura te primijeniti moderne tehničke sustave upravljanja
 7. Predvidjeti prinose te odabrati tržište proizvoda

Cilj modula:

Upoznati studente s biologijom i agroekologijom ljekovitih i začinskih biljaka te s tehnološkim rješenjima plantažnog uzgoja i proizvodnje u zaštićenim prostorima. Primarna industrijska prerada glavnih vrsta ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati ljekovito i začinsko bilje te ih svrstati u grupe u ovisnosti o ljekovitim svojstvima
 2. Prepoznati ljekovito i začinsko bilje u prirodnim staništima
 3. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodne tehnologije u ovisnosti glavnim o značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 4. Prepoznati bolesti i štetnike ljekovitih i začinskih biljaka te provoditi mjere njihovog suzbijanja
 5. Upravljati procesom proizvodnje, prerade i finalizacije proizvoda
 6. Predvidjeti prinose i količinu proizvoda te odabrati tržište proizvoda

Cilj modula:

Upoznati studente s biologijom i agroekologijom ljekovitih i začinskih biljaka te s tehnološkim rješenjima plantažnog uzgoja i proizvodnje u zaštićenim prostorima. Primarna industrijska prerada glavnih vrsta ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

Ishodi učenja:

 1. Navesti i opisati ljekovito i začinsko bilje te ih svrstati u grupe u ovisnosti o ljekovitim svojstvima
 2. Prepoznati ljekovito i začinsko bilje u prirodnim staništima
 3. Izabrati i primijeniti određeni model proizvodne tehnologije u ovisnosti glavnim o značajkama vrste, medija uzgoja i agroekoloških čimbenika
 4. Prepoznati bolesti i štetnike ljekovitih i začinskih biljaka te provoditi mjere njihovog suzbijanja
 5. Upravljati procesom proizvodnje, prerade i finalizacije proizvoda
 6. Predvidjeti prinose i količinu proizvoda te odabrati tržište proizvoda

Introduce students to the most common production systems used in the production of horticultural crops. There are multiple production systems in horticulture such as production on the open field and in greenhouses as well as combined production. The main aim is to introduce the students to the application of different production technologies or systems based on specific horticultural crop. By completing the intended program, students will be able to independently plan and organize the production of different horticultural crops and to design the best suitable production system according to chosen species and conditions.

Cilj kolegija je upoznati studente s različitim načinima uzgoja i zaštite divljači; postupkom ocjene kvalitete staništa radi utvrđivanje kapaciteta lovišta za pojedine vrste divljači i uređenjem lovišta.

Cilj modula je upoznavanje studenata s florom, vegetacijom i stanišnim tipovima u Republici Hrvatskoj kao sastavnicama planiranja aktivnosti u gospodarenju lovištima i divljači.
 Nakon uspješno završenog modula student će moći:

1. Razlikovati floru od vegetacije

2. Raščlaniti vegetacijske zone i pojaseve sukladno prirodno-geografskim obilježjima Hrvatske

3. Navesti nekoliko rijetkih i ugroženih biljnih svojti hrvatske flore

4. Navesti glavne klase stanišnih tipova

5. Interpretirati kartu stanišnih tipova, zaštićenih područja i područja ekološke mreže

6. Povezati sastav vegetacije i strukturu staništa u lovištu s bonitetom i kapacitetom lovišta  


Svrha i cilj: Upoznati studente s teoretskom osnovom mehanizama za kontrolu ponašanja domaćih životinja u funkcionalnim procesima. Osposobiti ih za promatranje ponašanja životinja različitih nivoa domestikacije i pasmina. Mogućnost primjene metoda ocjene ponašanja životinja u praksi, držanja i njihova korištenja.

Poznavanje etologije domaćih životinja bitan je preduvjet koji olakšava rad i manipulaciju životinjama te pomaže u predviđanju njihovih reakcija i u njihovom shvaćanju. Poznavanje ponašanja životinja sprječava mnoge ozljede (kako ljudi, tako i životinja), izostavlja iz zootehničke uporabe radikalne mjere obuzdavanja životinja i općenito govoreći, omogućava harmoničan suživot životinja i uzgajivača.


Izvanredan studij

Cilje modula je upoznati studente s biocenozama kao zajednicama populacija biljnih i životinjskih svojti koje obitavaju u kopnenim i vodenim tipovima staništa. Upoznati ih sa značajkama i klasifikacijom stanišnih tipova, te načelima monitoringa i zaštite biološke raznolikosti. Nakon uspješno završenog modula student će moći: nabrojiti sastavnice biocenoze; povezati trofičke, interspecijske i intraspecijske odnose na razini populacija, razlikovati ekološke čimbenike koji utječu na raspored populacija u kopnenim i vodenim biocenozama, prepoznati jedinke i populacije pojedinih skupina živoga svijeta, identificirati stanišni tip na mjestu uzorkovanja. koristiti metode geopozicioniranja i georeferenciranja, prikupiti podatke o prisutnosti, brojnosti i stanju populacije pojedinih skupina živoga svijeta.


Cilj kolegija je upoznati studente s biocenozama kao zajednicama populacija biljnih i životinjskih svojti koje obitavaju u kopnenim i vodenim tipovima staništa. Upoznati ih sa značajkama i klasifikacijom stanišnih tipova, te načelima monitoringa i zaštite biološke raznolikosti. Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: 1. Nabrojiti sastavnice biocenoze; 2. Povezati trofičke, interspecijske i intraspecijske odnose na razini populacija; 3. Razlikovati ekološke čimbenike koji utječu na raspored populacija u kopnenim i vodenim biocenozama; 4. Prepoznati jedinke i populacije pojedinih skupina živoga svijeta; 5. Identificirati stanišni tip na mjestu uzorkovanja; 
6. Koristiti metode geopozicioniranja i georeferenciranja; 7. Prikupiti podatke o prisutnosti, brojnosti i stanju populacije pojedinih skupina živoga svijeta.Izvanredni studij