Sadržaj:

Statičke i dinamičke karakteristike mjernih i izvršnih uređaja

Sustavi nadzora i upravljanja

Ulazno-izlazne jedinice i sučelja u mjernim i izvršnim uređajima

Obrada mjernih signala

Pogreške mjerenja

Vrste smetnji i njihovi izvori

Mjerenje procesnih veličina: udaljenosti, položaja, kuta zakreta, debljine, brzine vrtnje, sile, momenta, razine, tlaka, protoka, temperature, pH vrijednosti i drugih procesnih veličina.

Mjerni uređaji u sustavima automatskog upravljanja

Izvršni uređaji: istosmjerni, izmjenični i koračni motori, pneumatski, elektropneumatski, hidraulični i elektrohidraulički uređaji, crpke, kompresori i ventili. Tiristorski i tranzistorski pretvarači.

Tehnologije prijenosa mjernih signala.

„Inteligentni” mjerni i izvršni uređaji

Odabir procesnog mjernog uređaja na temelju ulaznih podataka