Na predmetu se studente upoznaje s metodologijom stručno-znanstvenog i znanstveno-istraživačkog rada u području povijesti umjetnosti te se na taj način pružaju osnovna znanja potrebna pri pisanju završnog i diplomskog rada ili drugih stručnih ili znanstvenih tekstova. Studente se upoznaje s različitim primarnim izvorima za istraživanje djela likovne umjetnosti – od arhiva i hemeroteka do digitalnih repozitorija. Upoznaju se s različitim vrstama domaćih i inozemnih specijaliziranih stručnih periodičkih publikacija, posebice sa povijesnoumjetničkim znanstvenim časopisima te s kategorizacijom znanstvenih radova. Na konkretnim primjerima objavljenih tekstova iz područja povijesti umjetnosti, koji se analiziraju na nastavi, studenti se upoznaju s osnovnim strategijama, pristupima, kategorijama, stilovima i metodologijom pisanja o umjetnosti. Studenti usvajaju metodologiju korištenja i ispravnog navođenja izvora i literature i strukturu znanstvenog rada.