Opis predmeta.

Predmet pruža uvid u povijest biblijske arheologije kao znanosti od početaka do suvremenih tehnoloških inovacija. Na brojnim primjerima lokaliteta koji se spominju u Bibliji i koji su istraženi i arheološki prezentirani, opisuju se važniji događaji iz povijesti biblijskih područja od brončanog doba do helenističkog i rimskog razdoblja.

Plan nastave.

 • Pojam biblijske arheologije; Povijest biblijske arheologije kao znanosti; Metode istraživanja i određivanja starosti nalaza. 
 • Bakreno doba i brončano doba u Mezopotamiji; Arheološko nalazište u Uru. 
 • Egipat i egipatska dominacija u brončano doba; Afek; Bet Šean. 
 • Kanaanski gradovi države u brončano doba; Hazor. 
 • Pitanje osvajanja Kanaana; Jerihon. 
 • Željezno doba I u Kanaanu; Davidov grad. 
 • Okolni narodi: Feničani, Aramejci, Amonci, Moapci, Edomci; Filistejci: Gaza, Aškelon i Ašdod. 
 • Željezno doba II u Egiptu i Mezopotamiji; Željezno doba II u Kanaanu; primjeri gradnje i kontroverze u datiranju. 
 • Sanheribova osvajanja; Jeruzalem; Lakiš. 
 • Od pada Jeruzalema do helenističke vlasti; Dekapolis; Gerasa; Skitopolis. 
 • Herod Veliki; Jeruzalemski hram; Kafarnaum. 
 • Prvi židovsko rimski rat; Gamla; Masada. Nabatejci; Petra