Cilj kolegija je upoznati studente sa ulogom tržišnih istraživanja u poslovnom upravljanju.

Naglasak je stavljen na ulogu i značenje istraživanja tržišta u poslovnom odlučivanju, te na proces istraživanja tržišta kao i na logiku procesa.

Također studentima će biti prikazana i praktična primjena metoda i tehnika istraživanja tržišta sa posebnim naglaskom na metode, taktike i tehnike istraživanja na Internetu.

Ishodi učenja:

- Obrazložiti pojam, definiciju, ulogu, značenje i proces istraživanja tržišta.

- Izabrati projekt istraživanja i vrste podataka

- Utvrditi dobivene podatke procesom i vrstom istraživanja tržišta.

- Pristupiti istraživanim ciljanim skupinama primjenom praktičnih alata i metoda.

- Odabrati pravilne metode i vrste istraživanja tržišta u svrhu dobivanja potrebitih informacija u poslovnom odlučivanju