Cilj kolegija Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj je usvojiti kompetencije za provedbu obrazovanja za održivi razvoj uz analizu povijesnog razvoja koncepta održivog razvoja i obrazovanja za održivi razvoj te očekivanja međupredmetne teme Održivi razvoj i kriterija kvalitete za obrazovanje za održivi razvoj u školama.
Ishodi učenja: 
  • obrazložiti razloge i potrebu provedbe obrazovanja za održivi razvoj uz osvrt na značaj obrazovanja za ekološku, gospodarsku, društvenu i kulturnu domenu održivog razvoja
  • raspraviti o potrebi ostvarenja globalnih ciljeva održivog razvoja
  • objasniti ključne kompetencije za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj uz predlaganje načina njihova ostvarivanja
  • analizirati odgojno-obrazovna očekivanja po odgojno-obrazovnim ciklusima i domenama međupredmetne teme Održivi razvoj
  • vrednovati primjere nastavne izvedbe i školskih kurikuluma primjenom kriterija kvalitete za škole u obrazovanju za održivi razvoj

Cilje je ovog kolegija ovladati zakonitostima planiranja i programiranja kinezioloških aktivnosti djece rane i predškolske dobi, metodičkim načelima te izradom pripreme za aktivnost tjelesnog odgoja.

Cilj je usvojiti svrhu i smjernice rada u tjelesnom i zdravstvenom odgojno-obrazovnom području te motoričke sadržaje primjerene djeci rane i predškolske dobi.


1. Pojam mentorskog procesa 

 2. Osobine kvalitetnog mentora 

3. Osobine kvalitetnog odgojitelja 

4. Suradnja mentora i odgojitelja: dužnosti i očekivanja mentora i odgojitelja 

 5. Suradnja mentora i uprave ustanove 

6. Mentor i vrste pomoći koje pruža (podrška, izazov, profesionalna vizija) 

7. Uloge mentora: savjetnik, voditelj, suradnik 

8. Faze profesionalnog razvoja odgojitelja 

9. Komunikacijske vještine uspješnog mentora 

10. Faze mentorskog procesa: planiranje, praćenje, analiza, primjena 

11. Uloga mentora tijekom pripravničkog staža odgojitelja 

12. Uloga mentora tijekom stručne prakse studenata

Cilj je ovog kolegija ovladati osnovnim kineziološkim zakonitostima na kojima se temelji planiranje, programiranje, provođenje i evaluacija procesa vježbanja u području kineziološke edukacije djece rane i predškolske dobi.

Cilj ovog kolegija je ovladati osnovnim kineziološkim zakonitostima na kojima se temelji planiranje, programiranje, provođenje i evaluacija procesa vježbanja u području kineziološke edukacije djece rane i predškolske dobi.