Cilj kolegija

Usvojiti kompetencije potrebne za upis, analizu i tumačenje podataka u sestrinskoj djelatnosti.

Ishodi učenja
1.       odabirati odgovarajuće metode za obradu podataka
2.       kreirati primjerene kvantitativne modele
3.       tumačiti rezultate obrade podataka
4.       prikazati rezultate obrade podataka

Sadržaj kolegija 
1.       Uvod u kvantitativne metode za potporu odlučivanju i upravljanje operacijama
2.       Eksploracijska analiza podataka uz upotrebu računala (deskriptivna statistika i korelacijska analiza)
3.       Osnove inferencijalne statistike
4.       Alokacija resursa (uvod u linearno programiranje)
5.       Mrežni modeli
6.       Modeli čekanja u redu
7.       Primjene kvantitativnih metoda u sestrinstvu