Studenti će upoznati značaj očuvanja aspekata sigurnosti informacijskih sustava, naučiti će definirati pojmove cjelovitosti,  povjerljivosti i raspoloživosti informacijske imovine te ukazati na sigurnosne rizike i metode i mjere za upravljanje rizicima, sve na primjerima iz prakse.